SMS marketing

Mobilni marketing predstavlja naslednji mejnik v komunikaciji s strankami. Vodilni marketinški guruji danes mobilni telefon označujejo kot sedmi masovni medij. Razlog je očiten: mobilni telefon je idealen medij, ker je množično prisoten, hkrati pa je oseben, priročen in interaktiven. mobitel kot interaktiven medij - komunikacija poteka v obeh smereh in zagotavlja visoko odzivnost, komunikacija z uporabniki je neposredna in osebna, priročno za masovno komuniciranje, a vseeno prilagodljivo za vsakega prejemnika posebej, mobitel je najbolj oseben medij z velikim in takojšnjim dosegom, uporabnik ima mobitel vedno s seboj, omogoča neposreden, dolgoročen odnos z uporabniki, omogoča takojšno posodabljanje baze podatkov, cenovna ugodnost in višja prodornost sporočila v primerjavi z drugimi mediji.