Storitve

Obveščanje in oglaševanje prek mobilnih telefonov

Komunikacija prek M-vrat je namenjena hitremu in učinkovitemu obveščanju velikih skupin ljudi.
Za posredovanje ključnih informacij prek SMS sporočil se odločajo številna podjetja, društva in druge organizacije. Obveščanje je pomembna dodana vrednost, ki lahko pripomore k bolj konkurenčnemu položaju organizacije na trgu.

Sporočilo ima lahko vlogo opomnika, povabila ali potrditve dogovorjenega, ali pa je namenjeno posredovanju poslovnih informacij (finančne, borzne ...).

Oglaševanje prek mobilnih telefonov je učinkovito, še posebno, če je vključeno v celostni splet oglaševalskih medijev. V tem spletu lahko mobilna storitev služi kot interaktivna zabava za ciljno javnost oglaševalske akcije in kot zbiranje podatkov o tej javnosti. Tako ima oglaševanje pogosto značaj nagradne igre, kviza ali ankete, naslovljene na splošno javnost ali na znane uporabnike.
Ker cilj oglaševalca ni neposreden zaslužek z mobilno storitvijo, je le-ta za uporabnika najpogosteje brezplačna.

Kaj vam ponuja storitev M-NET?

SMS ključna beseda je zahteva uporabnika za dostop do vsebin in informacij. Lahko je enkratna (uporabnik vsakokrat pošlje novo zahtevo) ali pa omogoča naročilo na prejemanje rednih sporočil.

SMS poštar omogoča hkratno pošiljanje različnih vsebin različnim uporabnikom. Pogoj za pošiljanje sporočil je uporabnikova predhodna privolitev na prejemanje.

Poslovni WEB poštar je namenjen pošiljanju sporočil SMS naslovnikom iz vašega imenika in ga lahko uporabljate kar na tem spletnem mestu.

MMS poštar omogoča množično oglaševanje in obveščanje prek sporočil MMS, ki poleg besedila lahko vsebujejo tudi sliko, zvok ali video vsebine.

Gostovanje mobilnih portalov je rešitev, ki vam omogoča hitro in preprosto ustvarjanje mobilnih portalov za razširjeno multimedijsko komunikacijo z uporabniki. Možne uporabe rešitve so npr. komunikacija s širšo javnostjo ali vzpostavitev mobilnega informacijskega sistema znotraj podjetja.

Klicni portal je avtomatizirani glasovni odzivnik, ki uporabnikom omogoča, da s klicem sodelujejo v vaši interaktivni promocijski glasovni storitvi.

Kako uporabnik vidi storitev?

Zaradi pretežno enosmerne narave obveščanja in oglaševanja naslovnik praviloma prejme sporočilo SMS z obvestilom, ne da bi vedno znova zahteval informacije. V nekaterih primerih pa mora uporabnik sam sprožiti zahtevo za informacije.

Primer obveščanja članov društva: člani oddajo telefonsko številko in privolitev, da si želijo prejemati obvestila prek SMS, nato jim ni treba storiti več ničesar. Za vse ostalo poskrbi uprava, ki ob vnaprej dogovorjenih časih ali po potrebi obvešča člane o dejavnostih ali pa jim posreduje članske informacije. Glede na to, da uporabnik samo prejema sporočila, je zanj obveščanje popolnoma brezplačno.

Primer obveščanja bančnih komitentov o stanju na tekočem računu: banka na svojem spletnem mestu objavi obrazec, prek katerega stranka vnese svoje ime in telefonsko številko ter izrecno potrdi, da se strinja s prejemanjem informacij. Za pridobivanje informacije o stanju na svojem računu stranka pošlje posebno ključno besedo na številko 3399 in bančni sistem ji vrne informacijo.

Katere cilje lahko dosežemo s temi storitvami?

• spoznavanje in širjenje trga oziroma ciljnih javnosti
• integracija interaktivnega in zabavnega medija v klasični tržno-komunikacijski splet
• znižanje stroškov obveščanja ciljnih javnosti
• preprosta uporaba tako za naše partnerje kot njihove uporabnike
• dodana vrednost našim siceršnjim storitvam (približanje posamezni stranki)

O čem je primerno obveščati, kaj oglaševati?

Prek mobilnih telefonov lahko obveščamo o vsem in oglašujemo vse. Omejitev so le pričakovanja uporabnikov in pravilo, da storitev namenimo le tistim, ki si jo želijo.Obvestila in oglasi imajo lahko obliko besedila, fotografije, ilustracije, video spota. Poslani so lahko v obliki SMS ali MMS sporočila.

Storitev je lahko enkratna (vezana na poseben dogodek ali posamezno oglaševalsko akcijo) ali redna v določenih časovnih intervalih.

Primeri obveščanja prek mobilnih medijev

• Študentski servisi, ki posredujejo študentom informacije o prilivih in stanju prek SMS, so se s tako rešitvijo izognili poplavi klicev in vrstam pred okenci, zato so se lahko posvetili osnovnim dejavnostim.
• Veliko društev o svojih dejavnostih obvešča članstvo prek SMS. Stroški so nižji, sporočilo pa zagotovo doseže vsakega člana!
• Nekatere banke uporabljajo storitev SMS za obveščanje uporabnikov o nakazilih in stanju na tekočem računu.
• Boljše e-poštne storitve omogočajo lastnikom poštnih predalov obveščanje o prejetih sporočilih s sporočili SMS.
• Boljše borzne storitve obveščajo svoje uporabnike, če vrednost njihovih papirjev preseže določen, vnaprej nastavljen prag.
• Klubi in lokali čedalje pogosteje odkrivajo prednosti obveščanja članstva o posebnih priložnostih in zabavah. Nekateri celo omejujejo vstop na ekskluzivne dogodke s skrivno kodo, ki jo poznajo samo prejemniki sporočil.
• Podjetja za vzdrževanje in varovanje so izdelala avtomatizirane sisteme, ki prek SMS samodejno opozarjajo skrbnike o stanju naprav in storitev.
• Zlato pravilo je: pri kateri koli časovno omejeni storitvi »se spodobi« potrošnike spomniti na rok s sporočilom SMS, še preden bi lahko prišlo do večjih stroškov. Primeri: vrnitev gradiva v knjižnico, tehnični pregled in redni servis avtomobila, plačevanje kakršnih koli mesečnih obrokov, …